Weten waar je mee bezig bent

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door een hecht team van hooggeschoolde specialisten; mensen die stuk voor stuk weten welke belangen er bij het vlekkeloos verlopen van een afzinkproject zijn gemoeid.

Falen is geen optie 
Een van de meest risicovolle momenten in tunnelbouw is het moment waarop tunnelelementen worden afgezonken. Falen is geen optie, daarvoor is de eventuele (economische) schade bij oplopende vertraging van de bouw te groot. Logisch dat voor zo’n klus een specialist wordt gekozen die heeft bewezen precaire afzinkprojecten aan te kunnen. Immersion Projects behoort mondiaal tot de topspelers in deze markt.

Lees meer

Video

AyVO3j1phXk

Afzinken Stromvloedkering Venetië

Strukton werkt mee aan de bouw van de Chioggia Flood Barrier, onderdeel van het MOSE Project, een stormvloedkering in aanbouw in Italië om de Lagune van Venetië af te kunnen sluiten van de Adriatische Zee. De stormvloedkering wordt aangelegd bij de drie ingangen van de lagune, de bocca di Lido, Malamocco en Chioggia en bestaat uit een systeem van caissons waarin beweegbare vloeddeuren worden geplaatst.

Meer over dit project

Busan-Geoje Fixed Link in Zuid Korea (deel 2 van 2)

b9KnejNURtE