Standaard scope werkzaamheden

Standaard scope IMMERSION PROJECTS;

Fase 0: Ontwerpnota

 • Maken van ontwerpnota
 • Maken planning OTAO® werkzaamheden
 • Maken van engineeringplanning


Fase 1: Ontwerp en engineering

 • Bepalen belastingen ten gevolge van transport en afzinken
 • Verwerken data van waterkwaliteit zout/zoetwater
 • Ontwerp tijdelijke opleggingen (tegels en pennen) 
 • Dimensioneren en detailleren transport- en afzinkvoorzieningen
 • Dimensioneren ballasttanks
 • Dimensioneren van ophangpunten OTAO®
 • Bepalen van deklay-out
 • Bepalen belastingen en transport afzinken
 • Dimensioneren van afmeersysteem
 • Dimensioneren van liersysteem dok
 • Dimensioneren van liersysteem afzinklocatie 
 • Ontwerp sluitvoegkist
 • Advies keuze GINA-profiel
 • Dimensioneren sluitvoegwiggen
 • Dimensioneren kopschotten
 • Dimensioneren van onderstroomsysteem
 • Verwerken van data maatvoeringgegevens as bult
 • Dimensioneren van kwispelingrichting 
 • Ontwerp maatvoering tijdens afzinken


Fase 2: Voorbereiding

 • Maken draaiboeken en werkplannen
 • Controle vaardiepte toegangskanaal t.b.v. keel clearance
 • Coördinatie OTAO® gedurende bouw tunnelelementen
 • Maken van maatvoeringplan afzinken
 • Plaatsen en maatvoeren fundatietegels
 • Maatvoering tunnelelementen t.b.v. afzinken 
 • Maatvoeren afzinksleuf (derden)
 • Baggeren afzinksleuf (derden)


Fase 3A: Uitvoering (bouw)dok en tijdelijke afmeerlocatie

 • Opdrijven en verhalen TE
 • Uitlieren TE uit (bouw)dok
 • Installeren verhaallieren op door ons ontworpen en door u beschikbaar gestelde dodebedden en werkplateaus 
 • Transporteren van TE naar tijdelijke afmeerlocatie
 • Gereedmaken tijdelijke afmeerlocatie (excl. boeien, verlichting e.d.)
 • Afzinkgereedmaken TE op tijdelijke afmeerlocatie
 • Installeren schacht en survey toren
 • Vullen ballasttanks en controle op lekkages
 • Leegpompen ballasttanks
 • Prepareren afzinkpontons
 • Bevestigen afzinkpontons aan TE
 • Bevestigen fendering aan TE


Fase 3B: Uitvoering op afzinklocatie

 • Uitbrengen ankers en installeren lierpontons
 • Installeren ankerpunten op wal t.b.v. kopdraden
 • Transporteren van TE naar afzinklocatie 
 • Gereedmaken zinksleuf (survey/ /ankerpunten e.d.)
 • Installeren dodebedden
 • Installeren verhaallieren
 • Bevestigen verhaaldraden aan TE (door duikers)
 • Vastleggen TE in verhaaldraden
 • Uitwijken naar locatie in luwte bij te sterke stroming
 • Bevestigen kopdraden
 • Diverse duikwerk
 • Ballasten TE tot afzinkgewicht
 • Afzinken TE 
 • Maatvoeren tijdens afzinken (uitgevoerd door zusterbedrijf Geocon)
 • Duikercheck GINA-profiel 
 • Plaatsing drukvijzels op fundatietegels, controle door duikers 
 • Bevestigen horizontale trekcilinders (door duikers) 
 • Aantrekken TE
 • Legen zinkvoeg
 • Controle ligging TE 
 • Vijzelcorrecties positie TE  
 • Controle zinksleuf 
 • Verwijderen afzinkmaterieel 
 • Onderstromen TE
 • Controlemetingen reactiekrachten onderstromen
 • Verwijderen torens en vijzels 
 • Aanvullen en afdekken zinksleuf (derden)
 • Duikwerk t.b.v.afzinkoperatie (uitgevoerd door zusterdbedrijf OTN)


Mogelijke leveranties (tijdelijke aard)

 • Deklayout
 • Kopschotten (in ontwikkeling)
 • Ballastwatersysteem
 • Pontons
 • Lieren en bevestigingsmiddelen
 • Doorvoeringen
 • Kopschotdeuren
 • Toegangsschachten
 • Meetmasten
 • Sleepboten
 • Bokken en pontons
 • Onderstroom zand
 • Zandpersinstallatie
 • Begeleidingsvaartuigen
 • Vijzel

 

Niet in standaard scope IMMERSION PROJECTS;

 • Vergunningen,
 • Verblijf/ onderkomen op het werk
 • Communicatie-middelen zoals telefoon, fax en internet aansluitingen
 • Het verwaaien van een afzinkoperatie
 • CAR verzekering
 • Etc.